تیرآهن

قیمت تیرآهن

کانال تلگرام افرافلزاکسین [email protected]

همین حالا با ما تماس بگیرید ۳۳۵۱۸۳۷۹

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت تیرآهن در لیست قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. قیمت تیرآهن در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.
  4. قیمت تیرآهن برحسب شاخه ۱۲ متری می باشد.

جهت اطلاع از قیمت ها با ما تماس بگیرید

محصول قیمت سایز وزن
تیرآهن ۸ ترکیه ۲۷۰,۰۰۰ ۸ ۶۰
تیرآهن ۱۰ ترکیه سنگین ۲۹۰,۰۰۰ ۱۰ ۱۰۰
تیرآهن ۱۰ ترکیه سبک ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰ ۶۰
تیرآهن ۱۲ اصفهان ۳۲۷,۰۰۰ ۱۲ ۱۲۵
تیرآهن ۱۲ ترکیه سنگین تماس با افرافلز ۱۲ ۸۰
تیرآهن ۱۲ ترکیه سبک ۲۸۰,۰۰۰ ۱۲ ۱۲۵
تیرآهن ۱۴ تبریز ۲۷۷,۰۰۰ ۱۴ ۱۲۰
تیرآهن ۱۴ اهواز ۳۰۷,۰۰۰ ۱۴ ۱۳۵
تیرآهن ۱۴ کرمانشاه ۳۳۷,۰۰۰ ۱۴ ۱۲۰
تیرآهن ۱۴ ماهان ۲۷۷,۰۰۰ ۱۴ ۱۲۰
تیرآهن ۱۴ اصفهان ۴۰۵,۰۰۰ ۱۴ ۱۵۵
تیرآهن ۱۶ اهواز ۳۵۹,۰۰۰ ۱۶ ۱۸۵
تیرآهن ۱۶ آرین ۳۸۲,۰۰۰ ۱۶ ۱۸۰
تیرآهن ۱۶ یزد تماس با افرافلز ۱۶ ۱۸۰
تیرآهن ۱۶ تبریز تماس با افرافلز ۱۶ ۱۶۰
تیرآهن ۱۶ اصفهان ۴۵۵,۰۰۰ ۱۶ ۱۹۵
تیرآهن ۱۸ آرین ۴۸۸,۰۰۰ ۱۸ ۲۱۵
تیرآهن ۱۸ ترکیه تماس با افرافلز ۱۸ ۲۲۰
تیرآهن ۱۸ اهواز ۴۷۸,۰۰۰ ۱۸ ۲۲۵
تیرآهن ۱۸ یزد تماس با افرافلز ۱۸ ۲۱۵
تیرآهن ۱۸ اصفهان ۶۵۵,۰۰۰ ۱۸ ۲۲۸
تیرآهن ۲۰ آرین ۵۸۳,۰۰۰ ۲۰ ۲۵۰
تیرآهن ۲۰ طوس تماس با افرافلز ۲۰ ۲۶۲
تیرآهن ۲۰ کره ۵۹۸,۰۰۰ ۲۰ ۲۶۰
تیرآهن ۲۰ ترکیه سبک تماس با افرافلز ۲۰ ۲۴۵
تیرآهن ۲۰ ترکیه سنگین تماس با افرافلز ۲۰ ۲۶۵
تیرآهن ۲۰ یزد ۵۷۳,۰۰۰ ۲۰ ۲۵۰
تیرآهن ۲۰ اصفهان ۷۷۸,۰۰۰ ۲۰ ۲۷۵
تیرآهن ۲۲ کره تماس با افرافلز ۲۲ ۳۱۰
تیرآهن ۲۲ آرین ۶۸۴,۰۰۰ ۲۲ ۳۱۵
تیرآهن ۲۲ طوس تماس با افرافلز ۲۲ ۲۸۵
تیرآهن ۲۲ ترکیه سبک تماس با افرافلز ۲۲ ۲۸۰
تیرآهن ۲۲ ترکیه سنگین تماس با افرافلز ۲۲ ۳۰۵
تیرآهن ۲۲ اصفهان ۹۳۴,۰۰۰ ۲۲ ۳۱۰
تیرآهن ۲۴ کره ۹۹۰,۰۰۰ ۲۴ ۳۶۰
تیرآهن ۲۴ آرین ۹۴۵,۰۰۰ ۲۴ ۳۶۵
تیرآهن ۲۴ ترکیه سبک ۹۱۵,۰۰۰ ۲۴ ۲۹۰
تیرآهن ۲۴ ترکیه سنگین تماس با افرافلز ۲۴ ۳۶۵
تیرآهن ۲۴ اصفهان ۹۹۰,۰۰۰ ۲۴ ۳۷۰
تیرآهن ۲۷ کره تماس با افرافلز ۲۷ ۴۲۵
تیرآهن ۲۷ طوس تماس با افرافلز ۲۷ ۴۱۵
تیرآهن ۲۷ ترکیه سبک تماس با افرافلز ۲۷ ۳۷۰
تیرآهن ۲۷ ترکیه سنگین تماس با افرافلز ۲۷ ۴۲۵
تیرآهن ۲۷ اصفهان ۱,۲۸۲,۰۰۰ ۲۷ ۴۳۰
تیرآهن ۳۰ ترکیه سنگین تماس با افرافلز ۳۰ ۵۰۰
تیرآهن ۳۰ کره ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۳۰ ۵۰۰
تیرآهن ۳۰ ترکیه سبک تماس با افرافلز ۳۰ ۴۴۰
تیرآهن ۳۰ روس ۱,۱۵۵,۰۰۰ ۳۰ ۴۴۰
تیرآهن ۳۰ اروپا تماس با افرافلز ۳۰ ۵۰۰
تیرآهن ۳۰ اصفهان ۱,۳۳۷,۰۰۰ ۳۰ ۵۰۰

کانال تلگرام افرافلزاکسین [email protected]

همین حالا با ما تماس بگیرید ۳۳۵۱۸۳۷۹

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت تیرآهن در لیست قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. قیمت تیرآهن در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.
  4. قیمت تیرآهن برحسب شاخه ۱۲ متری می باشد.

Sponsored By