میلگرد

قیمت میلگرد آجدار و ساده

کانال تلگرام افرافلزاکسین [email protected]

همین حالا با ما تماس بگیرید ۳۳۵۱۸۳۷۹

به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.

  1. قیمت میلگرد مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  2. قیمت میلگرد در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.
  3. قیمت میلگرد در لیست بصورت کیلویی و هر شاخه میلگرد آجدار ۱۲ متری و میلگرد ساده ۶ متری می باشد.

جهت اطلاع از قیمت ها با ما تماس بگیرید

محصول قیمت سایز استاندارد وزن
میلگرد ۵٫۵ کاشان ۲,۲۰۰ ۵٫۵ حرارتی ۱تن
میلگرد ۶٫۵ نطنز ۲,۱۵۰ ۶٫۵ حرارتی ۲تن
میلگرد ۶٫۵ کاشان ۲,۱۵۰ ۶٫۵ حرارتی ۲تن
میلگرد ۸ فولاد سپهر تماس با افرافلز ۸ A2 ۶
میلگرد ۸ الیگودرز ۲,۱۱۰ ۸ A2 ۶
میلگرد ۸ کاشان ۲,۱۶۰ ۸ A2 ۶
میلگرد ۸ آذر فولاد امین ۲,۰۸۰ ۸ A2 ۶
میلگرد ۸ هیربد ۲,۱۶۰ ۸ A2 ۶
میلگرد ۸ قزوین ۲,۰۶۰ ۸ A2 ۶
میلگرد ۱۰ ساده ۱,۹۰۰ ۱۰ A2 ۴
میلگرد ۱۰ خرمدشت ۲,۰۳۰ ۱۰ A2 ۸
میلگرد ۱۰ آرین ۲,۰۴۰ ۱۰ A2 ۸
میلگرد ۱۰ کاشان ۲,۰۹۰ ۱۰ A2 ۸
میلگرد ۱۰ امیرکبیر ۲,۰۹۰ ۱۰ A2 ۸
میلگرد ۱۰ کلاف کاشان تماس با افرافلز ۱۰ A2 ۲تن
میلگرد ۱۰ قزوین ۲,۰۶۰ ۱۰ A2 ۸
میلگرد ۱۰ آذر فولاد امین ۲,۰۶۰ ۱۰ A2 ۷
میلگرد ۱۲ ساده آیین صنعت ۲,۰۲۰ ۱۲ A2 ۶
آهن آلات حیدری @fiahan تماس با افرافلز ۱۲
میلگرد ۱۲ آرین ۲,۰۴۰ ۱۲ A2 ۱۱
میلگرد ۱۲ اصفهان ۲,۰۹۰ ۱۲ A3 ۱۱
میلگرد ۱۲ ساده ۲,۰۰۰ ۱۲ A2 ۵٫۵
میلگرد ۱۲ نیشابور ۲,۰۹۰ ۱۲ A3 ۱۱
میلگرد ۱۲ ابهر ۲,۰۳۰ ۱۲ A2 ۱۱
میلگرد ۱۲ قزوین ۱,۹۹۰ ۱۲ A2 ۱۱
میلگرد ۱۲ کاشان ۲,۰۹۰ ۱۲ A2 ۱۱
میلگرد ۱۲ شمس ۲,۰۴۰ ۱۲ A3 ۱۱
میلگرد ۱۲ امیرکبیر ۲,۰۹۰ ۱۲ A2 ۱۱
میلگرد ۱۲ تاکستان ۲,۰۴۰ ۱۲ A2 ۱۱
میلگرد ۱۲ پرشین ۲,۰۹۰ ۱۲ A2 ۱۱
میلگرد ۱۲ آذر فولاد امین ۲,۰۴۰ ۱۲ A3 ۱۱
میلگرد ۱۴ ساده آیین صنعت ۲,۰۲۰ ۱۴ A2 ۸
میلگرد ۱۴ ساده ۲,۰۰۰ ۱۴ A3 ۷
میلگرد ۱۴ آریان ۱,۹۸۰ ۱۴ A3 ۱۴
میلگرد ۱۴ کاشان ۲,۱۶۰ ۱۴ A3 ۱۴
میلگرد ۱۴ ابهر ۱,۹۹۰ ۱۴ A3 ۱۴
میلگرد ۱۴ میانه ۲,۰۳۰ ۱۴ A3 ۱۴
میلگرد ۱۴ نیشابور ۲,۰۵۰ ۱۴ A3 ۱۴
میلگرد ۱۴ آریا ذوب ۱,۹۶۰ ۱۴ A3 ۱۴
میلگرد ۱۴ شاهرود ۱,۹۸۰ ۱۴ A3 ۱۴
میلگرد ۱۴ پرشین ۲,۰۰۰ ۱۴ A3 ۱۴
میلگرد ۱۴ زاگرس ۱,۹۸۰ ۱۴ A3 ۱۴
میلگرد ۱۴ امیرکبیر ۱,۹۹۰ ۱۴ A3 ۱۴
میلگرد ۱۴ آذر فولاد امین ۲,۰۴۰ ۱۴ A3 ۱۴
میلگرد ۱۶ زرین میاندوآب ۱,۹۹۰ ۱۶ A3 ۱۸٫۵
میلگرد ۱۶ ساده آیین صنعت ۲,۰۲۰ ۱۶ A2 ۹٫۵
آهن آلات حیدری @fiahan تماس با افرافلز ۱۶
میلگرد ۱۶ ساده ۲,۰۰۰ ۱۶ A3 ۹٫۵
میلگرد ۱۶ ابهر ۱,۹۹۰ ۱۶ A3 ۱۹
میلگرد ۱۶ کاشان ۲,۱۶۰ ۱۶ A3 ۱۹
میلگرد ۱۶ تبریز ۱,۹۸۰ ۱۶ A3 ۱۹
میلگرد ۱۶ نیشابور ۲,۰۳۰ ۱۶ A3 ۱۹
میلگرد ۱۶ شمس ۱,۹۸۰ ۱۶ A3 ۱۹
میلگرد ۱۶ هیربد ۲,۰۲۰ ۱۶ A3 ۱۹
میلگرد ۱۶ پرشین ۲,۰۰۰ ۱۶ A3 ۱۹
میلگرد ۱۶ آریا ذوب ۱,۹۶۰ ۱۶ A3 ۱۹
میلگرد ۱۶ شاهرود ۱,۹۸۰ ۱۶ A3 ۱۹
میلگرد ۱۶ اصفهان ۲,۱۰۰ ۱۶ A3 ۱۹
میلگرد ۱۶ آذر فولاد امین ۲,۰۴۰ ۱۶ A3 ۱۹
میلگرد ۱۶ امیرکبیر ۱,۹۹۰ ۱۶ A3 ۱۹
میلگرد ۱۸ زرین میاندوآب ۱,۹۹۰ ۱۸ A3 ۲۲٫۵
میلگرد ۱۸ ساده آیین صنعت ۲,۰۲۰ ۱۸ A2 ۱۲
میلگرد ۱۸ ساده ۲,۰۰۰ ۱۸ A3 ۱۲
میلگرد ۱۸ کاشان ۲,۱۴۰ ۱۸ A3 ۲۴
میلگرد ۱۸ کوثر ۱,۹۹۰ ۱۸ A3 ۲۴
میلگرد ۱۸ شاهرود ۱,۹۸۰ ۱۸ A3 ۲۴
میلگرد ۱۸ میانه ۲,۰۳۰ ۱۸ A3 ۲۴
میلگرد ۱۸ یزد ۱,۹۸۰ ۱۸ A3 ۲۴
میلگرد ۱۸ پرشین ۲,۰۰۰ ۱۸ A3 ۲۴
میلگرد ۱۸ زاگرس ۱,۹۸۰ ۱۸ A3 ۲۴
میلگرد ۱۸ نیشابور ۲,۰۳۰ ۱۸ A3 ۲۴
میلگرد ۱۸ آریا ذوب ۱,۹۶۰ ۱۸ A3 ۲۴
میلگرد ۱۸ امیرکبیر ۱,۹۹۰ ۱۸ A3 ۲۴
میلگرد ۱۸ هیربد ۲,۰۲۰ ۱۸ A3 ۲۴
میلگرد ۱۸ آذر فولاد امین ۲,۰۴۰ ۱۸ A3 ۲۴
میلگرد ۱۸ اصفهان ۲,۰۸۰ ۱۸ A3 ۲۴
میلگرد ۲۰ زرین میاندوآب ۱,۹۹۰ ۲۰ A3 ۲۷٫۵
میلگرد ۲۰ ساده آیین صنعت ۲,۰۲۰ ۲۰ A2 ۱۵
آهن آلات حیدری @fiahan تماس با افرافلز ۲۰
میلگرد ۲۰ ساده ۲,۰۰۰ ۲۰ A3 ۱۴٫۵
میلگرد ۲۰ آریان ۱,۹۹۰ ۲۰ A3 ۳۰
میلگرد ۲۰ اصفهان ۲,۰۸۰ ۲۰ A3 ۳۰
میلگرد ۲۰ نطنز ۱,۹۹۰ ۲۰ A3 ۳۰
میلگرد ۲۰ کوثر ۱,۹۹۰ ۲۰ A3 ۳۰
میلگرد ۲۰ میانه ۲,۰۳۰ ۲۰ A3 ۳۰
میلگرد ۲۰ شاهرود ۱,۹۸۰ ۲۰ A3 ۳۰
میلگرد ۲۰ نیشابور ۲,۰۳۰ ۲۰ A3 ۳۰
میلگرد ۲۰ زاگرس ۱,۹۸۰ ۲۰ A3 ۳۰
میلگرد ۲۰ آریا ذوب ۱,۹۶۰ ۲۰ A3 ۳۰
میلگرد ۲۰ آذر فولاد امین ۲,۰۴۰ ۲۰ A3 ۳۰
میلگرد ۲۰ پرشین ۲,۰۰۰ ۲۰ A3 ۳۰
میلگرد ۲۰ هیربد ۲,۰۲۰ ۲۰ A3 ۳۰
میلگرد ۲۰ کاشان ۲,۱۴۰ ۲۰ A3 ۳۰
میلگرد ۲۰ امیرکبیر ۱,۹۹۰ ۲۰ A3 ۳۰
میلگرد ۲۲ ساده آیین صنعت ۲,۰۲۰ ۲۲ A2 ۱۸
میلگرد ۲۲ ساده ۲,۰۰۰ ۲۲ A3 ۱۸
میلگرد ۲۲ آریان ۱,۹۸۰ ۲۲ A3 ۳۶
میلگرد ۲۲ پرشین ۲,۰۰۰ ۲۲ A3 ۳۶
میلگرد ۲۲ هیربد ۲,۰۲۰ ۲۲ A3 ۳۶
میلگرد ۲۲ کاشان ۲,۱۴۰ ۲۲ A3 ۳۶
میلگرد ۲۲ اصفهان ۲,۰۸۰ ۲۲ A3 ۳۶
میلگرد ۲۲ آریا ذوب ۱,۹۶۰ ۲۲ A3 ۳۶
میلگرد ۲۲ زاگرس ۱,۹۸۰ ۲۲ A3 ۳۶
میلگرد ۲۲ آذر فولاد امین ۲,۰۴۰ ۲۲ A3 ۳۶
میلگرد ۲۲ میانه ۲,۰۳۰ ۲۲ A3 ۳۶
میلگرد ۲۲ نیشابور ۲,۰۳۰ ۲۲ A3 ۳۶
آهن آلات حیدری @fiahan تماس با افرافلز ۲۵
میلگرد ۲۵ ساده ۲,۰۰۰ ۲۵ A3 ۲۳
میلگرد ۲۵ پرشین ۲,۰۱۰ ۲۵ A3 ۴۷
میلگرد ۲۵ امیرکبیر ۲,۰۰۰ ۲۵ A3 ۴۷
میلگرد ۲۵ هیربد ۲,۰۳۰ ۲۵ A3 ۴۷
میلگرد ۲۵ کاشان ۲,۱۵۰ ۲۵ A3 ۴۷
میلگرد ۲۵ آریا ذوب ۱,۹۷۰ ۲۵ A3 ۴۷
میلگرد ۲۵ میانه ۲,۰۴۰ ۲۵ A3 ۴۷
میلگرد ۲۵ اصفهان ۲,۰۹۰ ۲۵ A3 ۴۷
میلگرد ۲۵ نیشابور ۲,۰۴۰ ۲۵ A3 ۴۷
میلگرد ۲۵ آذر فولاد امین ۲,۰۵۰ ۲۵ A3 ۴۷
میلگرد ۲۸ پرشین ۲,۰۱۰ ۲۸ A3 ۵۶
میلگرد ۲۸ کاشان ۲,۱۵۰ ۲۸ A3 ۵۶
میلگرد ۲۸ کوثر ۲,۰۰۰ ۲۸ A3 ۵۶
میلگرد ۲۸ آذر فولاد امین ۲,۰۵۰ ۲۸ A3 ۵۶
میلگرد ۲۸ نیشابور ۲,۰۴۰ ۲۸ A3 ۵۶
میلگرد ۳۲ کاشان ۲,۱۵۰ ۳۲ A3 ۷۵
میلگرد ۳۲ نیشابور ۲,۰۴۰ ۳۲ A3 ۷۵
میلگرد ۳۲ آذر فولاد امین ۲,۰۵۰ ۳۲ A3 ۷۵
میلگرد ۳۲ اصفهان ۲,۰۹۰ ۳۲ A3 ۷۵

 

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت میلگرد مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. قیمت میلگرد در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.
  4. قیمت میلگرد در لیست ذیل بصورت کیلویی و هر شاخه ۱۲ متر می باشد.

Sponsored By