ورق

قیمت ورق آهن

کانال تلگرام افرافلزاکسین [email protected]

همین حالا با ما تماس بگیرید ۳۳۵۱۸۳۷۹

به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.

سفارش ورق برش خورده ائم از پلیت، صفحه ستون، لچکی، کله گاوی، استیفنر، زیرسری و … انجام میپذیرد.

 

جهت اطلاع از قیمت ها با ما تماس بگیرید

محصول قیمت سایز وزن
ورق MMK ضخامت ۲ میل ۲٫۵×۱٫۲۵ تهران ۲,۶۳۰ ۲ ۴۹
ورق MMK ضخامت ۲ میل ۱×۲ تهران ۲,۶۰۰ ۲ ۳۲
ورق گیلان ۲٫۵ میل رول تهران تماس با افرافلز ۲٫۵
ورق مبارکه ۲٫۵ میل ۲٫۵×۱٫۲۵ تهران ۲,۶۵۰ ۲٫۵ ۶۰
ورق مبارکه ۲٫۵ میل ۱×۲ تهران ۲,۶۵۰ ۲٫۵ ۳۹
ورق رول گیلان ۳ میل تماس با افرافلز ۳
ورق سبا ۳ میل ۲٫۵×۱٫۲۵ تهران تماس با افرافلز ۳ ۷۴
ورق سبا ۳ میل ۱×۲ تهران تماس با افرافلز ۳ ۴۷
ورق مبارکه ۳ میل ۲٫۵×۱٫۲۵ تهران ۲,۶۰۰ ۳ ۷۴
ورق مبارکه ۳ میل ۱×۲ تهران ۲,۶۰۰ ۳ ۴۷
ورق رول گیلان ۴ میل تماس با افرافلز ۴
ورق سبا ۴ میل ۱×۲ تهران تماس با افرافلز ۴ ۶۳
ورق سبا ۴ میل ۲٫۵×۱٫۲۵ تهران تماس با افرافلز ۴ ۱۱۷
ورق مبارکه ۴ میل ۲٫۵×۱٫۲۵ تهران ۲,۶۰۰ ۴ ۹۸
ورق مبارکه ۴ میل ۱×۲ تهران ۲,۶۰۰ ۴ ۶۳
ورق رول گیلان ۵ میل تماس با افرافلز ۵
ورق سبا ۵ میل ۲٫۵×۱٫۲۵ تهران تماس با افرافلز ۵ ۱۲۲
ورق سبا ۵ میل ۱×۲ تهران تماس با افرافلز ۵ ۷۸
ورق مبارکه ۵ میل ۲٫۵×۱٫۲۵ تهران ۲,۶۰۰ ۵ ۱۲۲
ورق مبارکه ۵ میل ۱×۲ تهران ۲,۶۰۰ ۵ ۷۸
ورق سبا ۶ میل ۶×۱٫۵ تهران تماس با افرافلز ۶ ۴۲۲
ورق مبارکه ۶ میل ۶×۱٫۵ تهران ۲,۴۰۰ ۶ ۴۲۲
ورق اکسین ۸ میل ۶×۲ تهران تماس با افرافلز ۸ ۷۶۸
ورق قطعات ۸ میل ۶×۱٫۲۵ تهران تماس با افرافلز ۸ ۴۸۰
ورق کاویان ۸ میل ۶×۱٫۲۵ تهران تماس با افرافلز ۸ ۴۸۰
ورق سبا ۸ میل ۶×۱٫۵ تهران تماس با افرافلز ۸ ۵۶۲
ورق مبارکه ۸ میل ۶×۱٫۵ تهران ۲,۳۵۰ ۸ ۵۶۵
ورق کاویان ۱۰ میل ۶×۱٫۲۵ تهران تماس با افرافلز ۱۰ ۶۰۰
ورق قطعات ۱۰ میل ۶×۱٫۲۵ تهران تماس با افرافلز ۱۰ ۶۰۰
ورق اکسین ۱۰ میل ۶×۲ تهران تماس با افرافلز ۱۰ ۹۶۰
ورق سبا ۱۰ میل ۶×۱٫۵ تهران تماس با افرافلز ۱۰ ۷۰۲
ورق مبارکه ۱۰ میل ۶×۱٫۵ تهران ۲,۳۵۰ ۱۰ ۷۰۲
ورق قطعات ۱۲ میل ۶×۱٫۲۵ تهران تماس با افرافلز ۱۲ ۷۲۰
ورق کاویان ۱۲ میل ۶×۱٫۲۵ تهران تماس با افرافلز ۱۲ ۷۲۰
ورق اکسین ۱۲ میل ۶×۲ تهران تماس با افرافلز ۱۲ ۱۱۵۲
ورق سبا ۱۲ میل ۶×۱٫۵ تهران تماس با افرافلز ۱۲ ۸۴۳
ورق مبارکه ۱۲ میل ۶×۱٫۵ تهران ۲,۳۵۰ ۱۲ ۸۴۳
ورق اکسین ۱۵ میل ۶×۲ تهران تماس با افرافلز ۱۵ ۱۴۴۰
ورق قطعات ۱۵ میل ۶×۱٫۲۵ تهران تماس با افرافلز ۱۵ ۹۰۰
ورق کاویان ۱۵ میل ۶×۱٫۲۵ تهران تماس با افرافلز ۱۵ ۹۰۰
ورق سبا ۱۵ میل ۶×۱٫۵ تهران تماس با افرافلز ۱۵ ۱۰۵۳
ورق مبارکه ۱۵ میل ۶×۱٫۵ تهران ۲,۳۵۰ ۱۵ ۱۰۵۳
ورق کاویان ۲۰ میل ۶×۱٫۲۵ تهران تماس با افرافلز ۲۰ ۱۲۰۰
ورق قطعات ۲۰ میل ۶×۱٫۲۵ تهران تماس با افرافلز ۲۰ ۱۲۰۰
ورق اکسین ۲۰ میل ۶×۲ تهران تماس با افرافلز ۲۰ ۱۹۲۰
ورق سبا ۲۰ میل ۶×۱٫۵ تهران تماس با افرافلز ۲۰ ۱۴۰۴
ورق مبارکه ۲۰ میل ۶×۱٫۵ تهران تماس با افرافلز ۲۰ ۱۴۰۴
ورق اکسین ۲۵ میل ۶×۲ تهران تماس با افرافلز ۲۵ ۲۴۰۰
ورق قطعات ۲۵ میل ۶×۱٫۲۵ تهران تماس با افرافلز ۲۵ ۱۵۰۰
ورق کاویان ۲۵ میل ۶×۱٫۲۵ تهران تماس با افرافلز ۲۵ ۱۵۰۰
ورق سبا ۲۵ میل ۶×۱٫۵ تهران تماس با افرافلز ۲۵ ۱۷۵۵
ورق مبارکه ۲۵ میل ۶×۱٫۵ تهران تماس با افرافلز ۲۵ ۱۷۵۵
ورق اکسین ۳۰ میل ۶×۲ تهران تماس با افرافلز ۳۰ ۲۸۰۰
ورق کاویان ۳۰ میل ۶×۱٫۲۵ تهران تماس با افرافلز ۳۰ ۱۸۰۰
ورق قطعات ۳۰ میل ۶×۱٫۲۵ تهران تماس با افرافلز ۳۰ ۱۸۰۰
ورق سبا ۳۰ میل ۶×۱٫۵ تهران تماس با افرافلز ۳۰ ۲۱۰۶
ورق مبارکه ۳۰ میل ۶×۱٫۵ تهران تماس با افرافلز ۳۰ ۲۱۰۶
ورق اکسین ۳۵ میل ۶×۲ تهران تماس با افرافلز ۳۵ ۳۳۶۰
ورق کاویان ۳۵ میل ۶×۱٫۲۵ تهران تماس با افرافلز ۳۵ ۲۱۰۰
ورق قطعات ۳۵ میل ۶×۱٫۲۵ تهران تماس با افرافلز ۳۵ ۲۱۰۰
ورق کاویان ۴۰ میل ۶×۱٫۲۵ تهران تماس با افرافلز ۴۰ ۲۴۰۰
ورق اکسین ۴۰ میل ۶×۲ تهران تماس با افرافلز ۴۰ ۳۸۴۰
ورق کاویان ۴۵ میل ۶×۱٫۲۵ تهران تماس با افرافلز ۴۵ ۲۷۰۰
ورق اکسین ۴۵ میل ۶×۲ تهران تماس با افرافلز ۴۵ ۴۳۲۰
ورق کاویان ۵۰ میل ۶×۱٫۲۵ تهران تماس با افرافلز ۵۰ ۳۰۰۰
ورق اکسین ۵۰ میل ۶×۲ تهران تماس با افرافلز ۵۰ ۴۸۰۰
ورق کاویان ۵۵ میل ۶×۱٫۲۵ تهران تماس با افرافلز ۵۵ ۳۳۰۰
ورق کاویان ۶۰ میل ۶×۱٫۲۵ تهران تماس با افرافلز ۶۰ ۳۶۰۰
ورق کاویان ۶۵ میل ۶×۱٫۲۵ تهران تماس با افرافلز ۶۵ ۳۹۰۰
ورق کاویان ۷۰ میل ۶×۱٫۲۵ تهران تماس با افرافلز ۷۰ ۴۲۰۰
ورق کاویان ۷۵ میل ۶×۱٫۲۵ تهران تماس با افرافلز ۷۵ ۴۵۰۰
ورق کاویان ۸۰ میل ۶×۱٫۲۵ تهران تماس با افرافلز ۸۰ ۴۸۰۰
ورق کاویان ۸۵ میل ۶×۱٫۲۵ تهران تماس با افرافلز ۸۵ ۵۱۰۰
ورق کاویان ۹۰ میل ۶×۱٫۲۵ تهران تماس با افرافلز ۹۰ ۵۴۰۰
ورق کاویان ۹۵ میل ۶×۱٫۲۵ تهران تماس با افرافلز ۹۵ ۵۷۰۰
ورق کاویان ۱۰۰ میل ۶×۱٫۲۵ تهران تماس با افرافلز ۱۰۰ ۶۰۰۰
ورق کاویان ۲۰۰ میل ۶×۱٫۲۵ تهران تماس با افرافلز ۲۰۰ ۱۲۰۰۰

Sponsored By